U สายฟ้า

 • U-shaped hoop

  ห่วงรูปตัวยู

  ห่วงรูปตัวยู สลักเกลียวที่ใช้กันทั่วไปในการติดตั้งท่อเพื่อแก้ไขท่อ สลักเกลียวนี้มีรูปร่างเป็นรูปตัวยู ใช้เพื่อเชื่อมโยงเฟิร์มแวร์สองตัว มีเกรด 4.8 และ 6.8 ซึ่งผ่านการชุบสังกะสีแบบร้อนเพื่อให้ได้ผลป้องกันการกัดกร่อน
 • High strength U-bolt

  U-bolt ความแข็งแรงสูง

  U-bolt ความแข็งแรงสูงหรือที่เรียกว่า U-card ความแข็งแรงสูง สลักเกลียวที่ใช้กันทั่วไปในการติดตั้งท่อเพื่อแก้ไขท่อ สลักเกลียวนี้มีรูปร่างเป็นรูปตัวยู ใช้เพื่อเชื่อมโยงเฟิร์มแวร์สองตัว มีคะแนน 4.8, 8.8, 10.9 และ 12.9 โดยทั่วไปความแข็งแรงสูงจะสูงกว่าเกรด 8.8 ซึ่งโดดเด่นด้วยความแข็งแรงแข็งและแรงดึงที่แข็งแกร่ง สีดำพื้นผิวเรียบ
 • U-bolt

  U- สายฟ้า

  U-bolt หรือที่เรียกว่า u-card สลักเกลียวที่ใช้กันทั่วไปในการติดตั้งท่อเพื่อแก้ไขท่อ สลักเกลียวนี้มีรูปร่างเป็นรูปตัวยู ใช้เพื่อเชื่อมโยงเฟิร์มแวร์สองตัว มีเกรด 4.8 เกรด 8.8 เกรด 10.9 และเกรด 12.9 U-bolt ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนเป็นสลักตัว U หลังจากการเคลือบผิวด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนจึงได้ผลป้องกันการกัดกร่อน